Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

1. Sınıf

2. Sınıf